Warsaw Health Innovation Hub

https://whih.abm.gov.pl/whi/grupy-edukacyjne/2442,Tematyczne-grupy-edukacyjne.html
28.05.2024, 09:20

Tematyczne grupy edukacyjne

W ramach działalności edukacyjnej WHIH prowadzi także spotkania tematyczne w zakresie wyrobów medycznych oraz danych w ochronie zdrowia, które wspierają tworzenie sieci pomiędzy Partnerami WHIH, uczelniami, przedsiębiorcami i instytucjami publicznymi.

Celem spotkań tematycznych grup jest pogłębienie wiedzy i eksploracja nowych kierunków rozwoju sektora biomedycznego w gronie liderów. Efektem spotkań będzie wymiana wiedzy i dobrych praktyk (ciągłe uczenie się i rozwój), ale również efektywna komunikacja (umiejętne komunikowanie się i praca z przedstawicielami różnych interesariuszy sektora biomedycznego), zrozumienie potrzeb środowiska i integracja społeczności poprzez angażowanie i włączanie większej liczby przedstawicieli sektora biomedycznego do działań na rzecz rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Opcje strony