Aktualnie znajdujesz się na:

Warsaw Health Innovation Hub (WHIH)

Warsaw Health Innovation Hub (WHIH) to wspólny projekt Agencji Badań Medycznych i wiodących podmiotów z sektora medycyny, farmacji i biotechnologii, realizowany przez Wydział Innowacji i Rozwoju Biotechnologii ABM, który został zainaugurowany 10 czerwca 2021 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

WHIH jest unikalną na skalę Europy Centralnej platformą współpracy podmiotów gospodarczych, publicznych i naukowych, w celu wzmocnienia roli Polski, jako miejsca tworzenia innowacji medycznych i biotechnologicznych oraz zwiększenia odporności i stabilności systemu ochrony zdrowia po pandemii. Jest to pierwszy krok do utworzenia Polskiej Doliny Medycznej w oparciu o silną bazę akademicką, którą dysponuje Polska.

WHIH jako miejsce wymiany doświadczeń, przepływu pomysłów oraz nawiązywania i kształtowania właściwych relacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi, publicznymi i naukowymi współpracującymi ze sobą w ramach sektora biomedycznego, służyć będzie rekomendowaniu i ocenie powstających innowacyjnych rozwiązań, uwzględniających bezpieczeństwo zdrowotne świadczeniobiorców oraz podniesienie jakości i efektywności polskiego systemu opieki zdrowotnej.

Unikalna koncepcja WHIH stwarzać będzie warunki pozwalające na szybkie przekształcanie pomysłów w produkty, procesy i usługi, uwzględniające interesy rozwojowe polskiego sektora biomedycznego i konieczność niezależności Polski w zakresie innowacyjnych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i rozwiązań tworzonych na potrzeby systemu ochrony zdrowia i dobrostanu pacjentów.

Kluczowym elementem koncepcji WHIH są projekty realizowane i finansowane przez Partnerów WHIH  i Członków WHIH, a także autorskie programy WHIH , nakierowane na powstawanie innowacji medycznych i technologicznych służących rozwojowi polskiego sektora biomedycznego i pragmatycznego wykorzystania innowacji na potrzeby podnoszenia standardów świadczonych usług zdrowotnych

Opcje strony

do góry