Warsaw Health Innovation Hub

https://whih.abm.gov.pl/whi/o-nas/ele/968,Cele-WHIH.html
2023-10-05, 02:21

Cele WHIH

Podstawowym celem działalności Warsaw Health Innovation Hub jest działanie na rzecz polskich pacjentów oraz zwiększanie wydajności polskiego systemu opieki zdrowotnej.

Cel ten ma być osiągnięty dzięki tworzeniu innowacyjnych rozwiązań medycznych, technologicznych i prawnych, na rzecz poprawy zdrowia pacjentów oraz zwiększenia wydajności polskiego systemu ochrony zdrowia, w następujących obszarach strategicznych:

  • innowacji farmaceutycznych, w tym technologii medycznych,
  • innowacji w zakresie wyrobów medycznych ,
  • rozwiązań informatycznych w zdrowiu.

Opcje strony