Warsaw Health Innovation Hub

https://whih.abm.gov.pl/whi/projekty-wlasne/platforma-mentoringowa/harmonogram/1932,Harmonogram.html
28.05.2024, 08:36

Harmonogram

 

Harmonogram 
Od 23 stycznia do 24 lutego 2023 nabór do Programu prowadzony przez Uczelnie biorące udział w Programie.
Od 27 lutego do 3 marca 2023 I etap oceny obejmujący ocenę formalną wniosków przeprowadzany przez  Uczelnie biorące udział w Programie
Od 6 do 17 marca 2023 II etap oceny obejmujący ocenę merytoryczną przeprowadzany przez Organizatora - Agencję Badań Medycznych, którego celem jest wyłonienie 10-ciu najlepszych projektów
Od 20 do 31 marca 2023 III etap oceny w formie sesji matchmakingowych z udziałem Organizatora i Partnerów WHIH, w wyniku których zwycięskim Zespołom zostaną przydzieleni odpowiedni mentorzy
kwiecień – czerwiec 2023 indywidualne spotkania mentoringowe dla zwycięskich Zespołów w wymiarze 20 h, oraz spotkanie otwierające z warsztatami i spotkanie podsumowujące na koniec Programu

Opcje strony