Warsaw Health Innovation Hub

https://whih.abm.gov.pl/whi/przedsiewziecia/projekty/telemonitoring-w-wentylacji-do/2436,Telemonitoring-chorych-leczonych-nieinwazyjna-wentylacja-NIV-mechaniczna-w-warun.html
15.07.2024, 21:59

Telemonitoring chorych leczonych nieinwazyjną wentylacją (NIV) mechaniczną w warunkach domowych

Podmiot zgłaszający projekt: VitalAire

Opis problemu: Nieinwazyjna wentylacja (NIV) jest skuteczną metodą leczenia osób cierpiących na przewlekłą niewydolność oddychania o typie wentylacyjnym polegającą na wspomaganiu oddychania poprzez użycie respiratora domowego. Coraz więcej pacjentów z przewlekłymi schorzeniami oddychania, takimi jak POChP, schorzenia nerwowo-mięśniowe, czy deformacje klatki piersiowej, wymaga nieinwazyjnej wentylacji (NIV) w warunkach domowych. Szacuje się, że obecnie w Polsce z terapii korzysta 6 000 chorych. Grupa pacjentów potrzebująca stałego podtrzymywania oddychania jest jednak znacznie większa. Szacuje się ją na 30 - 40 000 osób. Z uwagi na rosnącą liczbę osób z POChP i otyłością, zapotrzebowanie na tę formę terapii będzie wciąż wzrastać, co wymaga zdefiniowania skutecznych strategii opieki i dostępu do NIV w warunkach domowych.

Opis Projektu: Projekt „Telemonitoring w wentylacji domowej” zakłada wdrożenie technologii telemonitoringu do domowej ścieżki leczenia pacjenta korzystającego z respiratora w domu w celu odciążenia personelu medycznego poprzez stałą obserwację parametrów oddechowych pacjenta. Badanie jest prowadzone przez lekarzy specjalistów pulmonologii, anestezjologii i intensywnej terapii w ośrodkach opieki długoterminowej nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie w warunkach domowych oraz w Centrum Telemonitoringu utworzonym przez VitalAire. Terapia domowej wentylacji mechanicznej stosowana prawidłowo wydłuża życie i poprawia jego jakość. Kontrola nad codziennym stosowaniem aparatury medycznej przez chorych ze znacznym zaawansowaniem choroby układu oddechowego jest wyzwaniem, na które odpowiedzieć mogą rozwiązania telemedyczne. Odpowiednio prowadzony telemonitoring może pozwolić na lepszą opiekę nad pacjentem dzięki wczesnemu wykryciu problemów związanych z terapią oraz szybszej interwencji w sytuacjach pogorszenia stanu klinicznego chorego.

Celem projektu jest zwiększenie jakości wentylacji nieinwazyjnej w warunkach domowych
u chorych z przewlekłą niewydolnością oddechową, dzięki zastosowaniu technologii zdalnego monitorowania pacjentów poddanych terapii.

Opcje strony