Aktualnie znajdujesz się na:

VitalAire, Biomed Lublin oraz Servier kolejnymi Partnerami WHIH

W dniu 6 marca 2022 roku w siedzibie Agencji Badań Medycznych miało miejsce podpisanie Prozumień w ramach Warsaw Health Innovation Hub, na mocy których do inicjatywy dołączyły trzy kolejne firmy.

Do Warsaw Health Innovation Hub przystąpiła spółka VitalAire, będącą częścią grupy AirLiquide, która dostarcza zintegrowane i kompleksowe usługi w zakresie opieki domowej nad pacjentami z przewlekłą niewydolnością oddechową oraz pacjentami z innymi schorzeniami wieloletnimi. Porozumienie podpisali Luca Valsasina, dyrektor zarządzający VitalAire i Katarzyna Wojciechowska, członek zarządu VitalAire oraz dr hab. n. med. Radosław Sierpiński, prezes ABM.

- Jednym z naszych nadrzędnych celów jest poprawa jakości życia pacjenta leczonego w domu oraz zwiększenie dostępu do leczenia osób wymagających stałego wsparcia. Wierzymy, iż projekty, które będziemy realizować w ramach inicjatywy WHIH, pozwolą na usprawnienie obecnych ścieżek leczenia poprzez ukierunkowanie się na potrzeby pacjenta oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii. Chcemy budować skuteczny i wartościowy dla wszystkich systemu opieki zdrowotnej, lecz wymaga to zaangażowania zarówno świadczeniodawców, jak i decydentów. Mamy nadzieję, że platforma, jaką jest WHIH będzie nie tylko wsparciem dla realnych rozwiązań w zakresie leczenia pacjentów, ale również wsparciem dialogu i wzajemnej współpracy między podmiotami prywatnymi a instytucjami zarządzającymi zdrowiem publicznym - powiedział Luca Valsasina.

Nowym partnerem Warsaw Health Innovation Hub będzie także spółka biotechnologiczna Biomed Lublin, specjalizująca się w wytwarzaniu leków biotechnologicznych otrzymywanych w wyniku procesów mikrobiologicznych oraz w procesie przetwarzania osocza ludzkiego.  W imieniu Biomed Lublin Porozumienie podpisał Maksymilian Świniarskie, prezes zarządu Biomedu Lublin.

- Pragniemy nawiązać współpracę m.in. z uczelniami medycznymi, jak również klinikami z całej Polski. Chcielibyśmy udostępnić nasze Centrum Badań i Rozwoju do prac rozwojowych produktów na bazie prątków BCG w celu udoskonalania ich podania w innych obszarach terapeutycznych. Dostarczanie produktów do badań klinicznych w nowych wskazaniach jest naturalnym kierunkiem i celem Biomedu Lublin. Dzięki współpracy w ramach WHIH, będziemy w stanie rozwijać potencjał spółki i konkurencyjność w Polsce i na świecie. Wpłynie to z pewnością na poprawę życia pacjentów oraz mamy nadzieję, że w naturalny sposób na kolejne obszary rozwoju polskiej innowacji – ocenił Maksymilian Świniarski.

Trzecią firmą, z którą zawarto P{orozumienie o współpracy, jest międzynarodowa grupa farmaceutyczna Servier, będąca producentem i dostawcą specjalistycznych leków wspierających polskich pacjentów w walce z chorobami kardiologicznymi, cukrzycą, depresją oraz chorobami onkologicznymi.   Ze strony grupy w uroczystości wzięli udział Joanna Drewla, dyrektor generalna Servier Polska i Urszula Olędzka, dyrektor Międzynarodowego Ośrodka Badań Klinicznych Servier w Warszawie. 

- Od początku działalności naszą misją jest zaangażowanie w postęp terapeutyczny, a ambicją jeszcze lepsze zaspokojenie potrzeb pacjentów, by tym samym przyczyniać się do poprawy ich stanu zdrowia i jakości życia. Dzięki wyjątkowej strukturze zarządzania i strategii nieustającego inwestowania środków w badania i rozwój mamy możliwość ciągłego szukania rozwiązań wspomagających walkę ze współczesnymi chorobami cywilizacyjnymi, szczególnie w których występują wysokie, niezaspokojone potrzeby pacjentów i duża potrzeba rozwoju nowych terapii – podkreśliła Joanna Drewla. – Ostatnie lata i globalny kryzys w obszarze zdrowia tylko umocnił nasze przekonanie o celowości takiego podejścia i nadrzędnej pozycji wyzwań zdrowotnych, w których konsekwentne budowanie partnerskiej współpracy między różnymi podmiotami jest wyrazem rzetelnej troski o możliwie najdłuższe i najlepszej jakości życie naszych obywateli. Otwartość na współpracę badawczą z partnerami uniwersyteckimi, innymi grupami farmaceutycznymi czy firmami biotechnologicznymi w celu przyśpieszenia  rozwoju innowacji terapeutycznych leży w DNA naszej firmy i Grupy Servier, dlatego nasza obecność  w Warsaw Health Innovation Hub jest tak naturalna  – dodała.

- Aktualnie Międzynarodowy Ośrodek Badań Klinicznych firmy Servier w Warszawie prowadzi w pięciu  krajach 7 badań klinicznych w fazach rozwoju od I do III, poszukując terapii, w których istnieje niezaspokojona potrzeba medyczna - głównie w onkologii, hematoonkologii i kardiologii. Współpracujemy z setkami polskich ośrodków od Podstawowej Opieki Medycznej po wyspecjalizowane ośrodki naukowe Uniwersytety Medyczne i Instytuty Badawcze ponieważ wierzymy, że współpraca, wymiana wiedzy i doświadczeń przekłada się na dobro pacjenta – wskazała Urszula Olędzka.

- Dzięki podpisaniu porozumień z trzema spółkami wzmacniamy Warsaw Health Innovation Hub w kilku wymiarach. Po pierwsze, w liczbowym, gdyż Hub zrzesza już  23 firmy, co oznacza, że coraz większa część rynku jest tu reprezentowana. Po drugie, każdy z nowych partnerów Warsaw Health Innovation Hub specjalizuje się w innym obszarze ochrony zdrowia. Wzmacnia to interdyscyplinarny wymiar naszej inicjatywy. Dążenie do osiągnięcia celów, które są stawiane przed Hubem wymaga przede wszystkim wiedzy, doświadczenia i pomysłów. Jestem przekonany, że nowe firmy wstępujące do WHIH, wnoszą właśnie takie wartości - podkreślił dr hab. n. med. Radosław Sierpiński.

 

 

Opcje strony

do góry