Aktualnie znajdujesz się na:

Prezes Agencji Badań Medycznych powołał grupę ds. interesu publicznego w ramach działalności WHIH

W dniu 19 października 2021 r. Prezes ABM dr hab. n.med. Radosław Sierpiński powołał Grupę robocza ds. interesu publicznego, jako jednostkę wspierającą realizację projektu WHIH oraz Radę WHIH w wykonywaniu jej zadań.

W skład Grupy roboczej wchodzą przedstawiciele ośmiu instytucji publicznych m.in.:

  • Ministerstwa Zdrowia,
  • Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
  • Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
  • Rzecznika Praw Pacjenta ,
  • Centrum e-Zdrowie,
  • Urzędu Patentowego.

Do zadań Grupy należy opiniowanie wniosków Partnerów WHIH o uzyskanie rekomendacji WHIH dla inicjowanych i prowadzonych przez nich przedsięwzięć w obszarze tworzenia innowacyjnych rozwiązań medycznych, technologicznych oraz systemowych  pod względem ich zgodności z interesem publicznym oraz planami rozwojowymi polskiego systemu ochrony zdrowia. Stanowiska członków Grupy roboczej oraz przygotowane na ich podstawie zalecenia do projektów Partnerów WHIH mają na celu zagwarantowanie nowości i innowacyjności proponowanych rozwiązań, jak również pozwalają ocenić ich wpływ na publiczny system ochrony zdrowia oraz konkretne korzyści jakie będą miały dla polskich pacjentów. 

Opcje strony

do góry