Aktualnie znajdujesz się na:

Kolejne Posiedzenia Rady WHIH

W dniach 21 października 2021 r. oraz 24 marca 2022 r. odbyły się kolejne posiedzenia Rady Warsaw Health Innovation Hub.

Podczas II posiedzenia Rady WHIH, w udziałem kolejnych firm które dołączyły do WHIH -  Vamed, IQVIA, Merck i Takeda zaprezentowano założenia Rządowego Planu Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022 – 2030 oraz omówiono Plan pracy WHIH na 2022 r. Ważnym punktem programu posiedzenia były prezentacje wszystkich Partnerów WHIH dotyczące ich planów badawczych i aktywności w ramach Hubu, jak również oczekiwania związane z rozwojem Hubu. Partnerzy zaprezentowali również swoją doświadczenia w zakresie prowadzonej w Polsce działalności badawczo-rozwojowej oraz doświadczeń we współpracy z instytucjami akademickimi i publicznymi w obszarze transferu technologii i komercjalizacji wyników prac badawczych i wdrożeniowych.   

Podczas III posiedzenia Rady WHIH, które odbyło się 24 marca 2022 r., w szerokim już gronie 20 członków Rady WHIH skoncentrowano się na perspektywach rozwoju Hubu, a w szczególności otwarcia się na kolejnych interesariuszy sektora biomedycznego – instytucje akademickie i badawcze, start-upy i inwestorów finansowych. Podczas posiedzenia Rada WHIH pozytywnie zaopiniowała pierwsze projekty zgłaszane prze Partnerów, mające być realizowane w ramach WHIH:

  • „Aplikację dla niewidomych i niedowidzących (AdNiN)” – zgłoszoną przez firmy Polpharma i Microsoft, we współpracy z Polskim Związkiem Niewidomych,
  • konkurs grantowy „Nephrohero – Wyścig z niewidzialnym wrogiem – jak wcześniej wykrywać przewlekła chorobę nerek?” – zgłoszony przez firmę Astra Zeneca i EIT Health.

Opcje strony

do góry