Aktualnie znajdujesz się na:

Konkurs #Nephrohero – Wyścig z niewidzialnym wrogiem – jak wcześniej wykrywać przewlekłą chorobę nerek?

Rusza pierwszy konkurs w ramach Warsaw Health Innovation Hub

#Nephrohero – Wyścig z niewidzialnym wrogiem to konkurs mający wesprzeć projekty z obszaru diagnostyki i leczenia przewlekłej choroby nerek, a także działania edukacyjne w tym zakresie. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa realizowana w ramach Warsaw Health Innovation Hub (WHIH), unikatowego partnerstwa Agencji Badań Medycznych i wiodących podmiotów z sektora medycyny, farmacji i biotechnologii. Zwycięzca otrzyma dofinansowanie na rozwój i wdrożenie pilotażowego rozwiązania mającego szansę poprawić leczenie tysięcy polskich pacjentów. Nabór zgłoszeń trwa do 31 maja br. Sponsorem konkursu jest AstraZeneca.

W Polsce na przewlekłą chorobę nerek (PChN) cierpi ponad 4 miliony osób, przy czym jedynie 200 tysięcy z nich to pacjenci z już postawioną diagnozą. To druga najczęstsza choroba przewlekła w Polsce, która w początkowej fazie jest stosunkowo łatwo wykrywalna i prosta w leczeniu, jednak wysiłki diagnostyczne określić można mianem „wyścigu z niewidzialnym wrogiem”. Ponad 90% osób nie jest świadomych swojej choroby, tymczasem nierozpoznana i nieleczona PChN postępuje niezauważenie i doprowadza nawet do całkowitej niewydolności nerek, czego konsekwencją jest długotrwałe leczenie.

– Rokowania w przewlekłej chorobie nerek zależne są od jej stadium. Rozpoznanie choroby na wczesnym stadium ma kluczowe znaczenie, ponieważ pozwala na wdrożenie interwencji medycznych, które mogą znacznie spowolnić jej postęp, zmniejszając ryzyko niewydolności nerek wymagającej dializoterapii lub przeszczepu narządów. Niezwykle istotną rolę we wczesnej diagnostyce PChN odgrywają lekarze POZ, którzy mają najczęstszy kontakt z pacjentami z grup ryzyka – cierpiącymi na choroby układu sercowo-naczyniowego czy na cukrzycę. Dlatego projekty podnoszące świadomość na temat tej jednostki chorobowej, ale też wdrażanie praktycznych rozwiązań systemowych usprawniających proces diagnostyki tych pacjentów przez lekarzy POZ są szczególnie ważne i mają szansę uratować tysiące pacjentów przed uciążliwościami wynikającymi z dializoterapii czy przeszczepu nerki.   – mówi dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. UMW, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej.  

Konkurs #Nephrohero jest skierowany m.in. do innowatorów rozwijających cyfrowe metody diagnostyczne, podmiotów prowadzących ogólnopolskie kampanie edukacyjne czy też zespołów usprawniających ścieżki pacjenta z PChN w oparciu o value-based healthcare. Celem konkursu jest znalezienie innowacyjnych rozwiązań, które mogą istotnie poprawić wczesne wykrywanie choroby, a także zwiększyć świadomość pacjentów, lekarzy i decydentów na jej temat.

400 tys. złotych na rozwój i wdrożenie najlepszego projektu

Jednym z filarów Warsaw Health Innovation Hub, powołanej w 2021 r. pod auspicjami Agencji Badań Medycznych ze wsparciem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego platformy współpracy pomiędzy interesariuszami publicznymi oraz największymi inwestorami sektora medycznego i biotechnologicznego w Polsce, są programy tworzone i finansowane przez partnerów biznesowych, służące rozwojowi polskiego sektora biomedycznego i pragmatycznemu wykorzystaniu innowacji na potrzeby podnoszenia standardów świadczonych usług zdrowotnych.

Po kilku miesiącach pracy nad projektami optymalizacyjnymi Warsaw Health Innovation Hub staje się realną platformą współpracy sektora biznesowego z publicznym. To pierwszy krok w budowaniu transparentnego partnerstwa, w ramach którego Agencja jako strona publiczna możemy liczyć na wsparcie i zaangażowanie ekspertów z podmiotów o zasięgu globalnym w rozwiązywaniu najbardziej aktualnych problemów zdrowotnych. Warsaw Health Innovation Hub to dzisiaj już 23 podmioty – w najbliższym czasie wspólnie z partnerami prywatnymi uruchomimy kolejne, bardzo ciekawe, innowacyjne projekty, w tym kierowane od start-upów, młodych naukowców i podmiotów medycznych. - podkreśla Zastępca Prezesa ds. finansowania badań w Agencji Badań Medycznych Sławomir Gadomski

Partnerem merytorycznym pierwszego konkursu i fundatorem grantu w wysokości minimum 400 tys. złotych jest firma AstraZeneca, partner strategiczny Warsaw Health Innovation Hub, który jako jeden z pierwszych dołączył do inicjatywy.

Jesteśmy zaszczyceni, że jako partner strategiczny Warsaw Health Innovation Hub możemy ogłosić pierwszy konkurs realizowany w ramach tej platformy. Z naszych globalnych doświadczeń wynika, że współpraca sektora prywatnego i publicznego znacząco poprawia dostęp do innowacji dla pacjentów.  Tym bardziej cieszymy się na możliwość współpracy przy projekcie #Nephrohero, który dotyka bardzo poważnego problemu zdrowotnego jakim jest przewlekła choroba nerek. Ta choroba, ten niewidzialny wróg, ma dużo mniejsze szanse gdy łączymy nasze siły. Spodziewamy się zgłoszeń licznych ciekawych projektów, które pomogą pacjentom i które wzmocnią innowacyjność polskiego sektora ochrony zdrowia. mówi Wiktor Janicki, Prezes AstraZeneca Pharma Poland.

Operatorem konkursu, i platformy WHIH-Partnerzy Strategiczni, jest EIT Health, największa organizacja partnerska w obszarze innowacji medycznych i około zdrowotnych w Europie.

Regulamin konkursu, w tym szczegółowe informacje dotyczące wymagań względem projektów, sposobu składania wniosku, oceny oraz komunikacji wyników są dostępne na stronie internetowej konkursu #Nephrohero.


[1] MAHTA Sp. z o.o. Dostęp do świadczeń nefrologicznych w Polsce, 2019.

[3] MAHTA Sp. z o.o. , op. cit.

[4] GBD Chronic Kidney Disease Collaboration, Lancet, 2020;395(10225);709-733.

[5] MAHTA Sp. z o.o. , op. cit.

Opcje strony

do góry