Warsaw Health Innovation Hub

https://whih.abm.gov.pl/whi/aktualnosci-1/1965,Wydluzenie-naboru-do-quotProgramu-Platformy-Mentoringowej-WHIHquot-do-24-lutego.html
28.05.2024, 10:30

Wydłużenie naboru do "Programu Platformy Mentoringowej WHIH" do 24 lutego

Uprzejmie informujęmy, że odpowiadając na zgłaszaną przez Uczelnie potrzebą wydłużenia terminu naboru do Programu Platformy Mentoringowej WHIH, powołując się na zapis § 3 Regulaminu Platformy Mentoringowej, podjęliśmy decyzję o wydłużeniu terminu przyjmowania wniosków do dnia 24 lutego 2023 r. Wraz z wydłużeniem naboru przesunięciu uległ również harmonogram poszczególnych etapów. Nowe terminy dostępne są pod poniższym LINKIEM

Opcje strony