Warsaw Health Innovation Hub

https://whih.abm.gov.pl/whi/aktualnosci/1074,Zaproszenie-na-debate-quotWHIH-sila-partnerstwa-Agencji-Badan-Medycznych-i-bizne.html
2021-10-16, 00:32

Zaproszenie na debatę "WHIH - siła partnerstwa Agencji Badań Medycznych i biznesu odpowiedzią na wyzwania systemu ochrony zdrowia"

Opcje strony