Warsaw Health Innovation Hub

https://whih.abm.gov.pl/whi/aktualnosci/974,Pod-patronatem-Premiera-Mateusza-Morawieckiego-powolano-Warsaw-Health-Innovation.html
18.06.2024, 23:09

Pod patronatem Premiera Mateusza Morawieckiego powołano Warsaw Health Innovation Hub przy Agencji Badań Medycznych.

Podczas dzisiejszej uroczystości w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów został zainaugurowany wspólny projekt Agencji Badań Medycznych i globalnych firm pn. Warsaw Health Innovation Hub. To pierwsza tego typu inicjatywa w Europie Centralnej, która będzie łączyła współpracę sektora publicznego z biznesem w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań medycznych, technologicznych i prawnych, na rzecz poprawy zdrowia pacjentów oraz zwiększenia wydajności polskiego systemu ochrony zdrowia.

Na zaproszenie Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i p.o. Prezesa Agencji Badań Medycznych dr. hab. Radosława Sierpińskiego w spotkaniu uczestniczyli czołowi przedstawiciele czterech pierwszych firm, które przystąpią do projektu: Iskra Reic (AstraZeneca), dr Mark Loughran (Microsoft), Markus Sieger (Polpharma), Irma Veberič (Roche) oraz Jan-Philipp Beck (EIT Health).

Podczas spotkania w KPRM zainaugurowano Warsaw Health Innovation Hub, a przedstawiciele firm podpisali porozumienie o współpracy. Spotkanie było okazją do omówienia najważniejszych kwestii, wspólnych oczekiwań i zadań na najbliższy czas.

- To ogromne wydarzenie na skalę Europy. Udało nam się zainteresować współpracą sektor biznesowy, na tyle, by zechcieli wspierać polska naukę, start-up’y i innowacje, i tym samym  podnosić jakość terapii i rozwiązań na rzecz polskich pacjentów. Bardzo dziękuję wszystkim za zaangażowanie się w powstanie tego projektu i za wspólną chęć realizacji zadań jakie przed nami stoją. To dopiero początek naszej aktywności - powiedział dr hab. Radosław Sierpiński, p.o. prezes ABM.

Unikalna koncepcja WHIH stwarzać będzie warunki pozwalające na szybkie przekształcanie pomysłów w produkty, procesy i usługi, uwzględniające interesy rozwojowe polskiego sektora biomedycznego i konieczność niezależności Polski w zakresie bezpieczeństwa lekowego i produktów medycznych. To także możliwość inwestycji w polskie technologie i najlepsze zespoły badawcze z kraju.

– Dziękuję prezesowi Sierpińskiemu za utworzenie tej bardzo ciekawej inicjatywy, jaką jest projekt Warsaw Health Innovation Hub, którą wspiera polski rząd. Naszą odpowiedzialnością jest budowanie strategicznych partnerstw w obszarze zdrowia w sektorze publicznym i prywatnym. To lekcja, którą wyciągamy z pandemii. WHIH to pierwsza tego typu platforma nie tylko w Polsce, ale także w Europie Centralnej. Potencjał naszych badaczy i firm, a także doświadczenie globalnego sektora bio-tech pozwoli na dostarczenie korzyści polskim pacjentom. Wspierając takie inicjatywy chcemy kreować dobre warunki do rozwoju systemu ochrony zdrowia w naszym kraju. W Polsce mamy coraz więcej startupów i projektów naukowych. To potencjał, który nie może zostać zmarnowany – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

- Żadna dziedzina nie rozwija się tak dynamicznie, jak medycyna. Pojawiają się nowe możliwości leczenia, nowe cząsteczki, wyroby medyczne, badania diagnostyczne, które sprawiają, że możemy lepiej i skuteczniej leczyć pacjentów. Wierzymy, że współpraca z sektorem biznesowym w ramach WHIH przyśpieszy implementację wielu rozwiązań w sektorze ochrony zdrowia w Polsce, a potencjał naszych badaczy, młodych start-upów zostanie dostrzeżony i odpowiednio wdrożony z korzyścią dla pacjentów - podkreślił  dr Adam Niedzielski, minister zdrowia.

Elementem wspierającym koncepcję WHIH będą własne programy tworzone i finansowane przez partnerów biznesowych nakierowanych na powstawanie innowacji medycznych i technologicznych służących rozwojowi polskiego sektora biomedycznego i pragmatycznego wykorzystania innowacji na potrzeby podnoszenia standardów świadczonych usług zdrowotnych.

Operatorerm partnerów strategicznych, który będzie odpowiedzialny za platformę współpracy między firmami jest EIT Health.

- Warsaw Health Innovation Hub jest przykładem na to, jak dzięki formule open innovation możemy odpowiedzieć na kluczowe wyzwania zdrowotne, wspólne dla całej Europy, zwłaszcza w okresie po pandemii. Do tej pory organizacja EIT Health razem z ponad 150 partnerami wdrożyła 118 innowacyjnych projektów. Dlatego też widzimy dużą wartość w przedsięwzięciach, gdzie biznes ramię w ramię z rządem pracuje na rzecz wzmocnienia systemu ochrony zdrowia. W ramach WHIH, EIT Health wesprze partnerów strategicznych w koordynacji projektów pilotażowych, w bliskiej współpracy z Agencją Badań Medycznych i instytucjami rządowymi - mówi Jan-Philipp Beck, CEO EIT Health.

Partnerzy prywatni w ramach tworzonych przez siebie funduszy grantowych będą finansować tworzenie przez polskich naukowców i badaczy innowacyjnych i przełomowych rozwiązań  medycznych i technologicznych w najważniejszych obszarach z punktu widzenia polskiego systemu ochrony zdrowia oraz interesów pacjentów.

- AstraZeneca ma zaszczyt być strategicznym partnerem założycielskim i uczestniczyć w inauguracji Warsaw Health Innovation Hub, który niewątpliwie przyczyni się do zapewnienia najwyższej możliwej jakości usług opieki zdrowotnej. Ta inicjatywa stanowi nowy rozdział w sferze współpracy sektora publicznego z biznesem w opiece zdrowotnej w Polsce, a także ustanowi pionierski przykład dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Uruchomienie WHIH jest ważnym kamieniem milowym w zbiorowych wysiłkach AstraZeneca w celu stworzenia Partnerstwa na rzecz Zrównoważenia i Odporności Systemu Opieki Zdrowotnej (tzw. PHSSR), aby poprawić zdrowie wśród populacji na świecie, zarówno w związku z pandemią COVID -19, ale również po jej ustaniu. Bardzo się cieszę, że Polska znalazła się wśród pierwszych ośmiu krajów, które brały udział w tej międzynarodowej współpracy. AstraZeneca aktywnie włączy się w zainicjowane przez Hub projekty na rzecz wspierania dostępu do innowacji dla pacjentów oraz do budowy zrównoważonych i odpornych systemów opieki zdrowotnej w Polsce oraz w innych państwach – mówi Iskra Reic, Executive Vice-President Europe & Canada w AstraZeneca.

- Polpharma ze swoim ponad 85-letnim doświadczeniem w budowaniu udanej współpracy biznesowej jest gotowa dzielić się know-how i wspierać inicjatywy integrujące wiedzę naukową z biznesem i instytucjami publicznymi. Jako lider krajowego przemysłu, możemy skutecznie wspierać potrzeby polskich pacjentów, budując wartość dodaną dla systemu ochrony zdrowia, szczególnie w aspekcie zwiększenia bezpieczeństwa lekowego i realizacji celów zgodnie ze Strategią Farmaceutyczną dla Europy. Nasza wizja i strategia budowania efektywnego systemu opieki zdrowotnej obejmuje: profilaktykę, koncentrację na potrzebach pacjenta i współpracę, dotyczącą całego łańcucha wartości: od prewencji do skutecznego leczenia. Cieszę się, że będziemy współtworzyć tę inicjatywę - Markus Sieger, Prezes Zarządu Polpharma.

Działania w ramach WHIH będą dotyczyć trzech obszarów strategicznych: innowacji farmaceutycznych, w tym technologii medycznych, innowacji w zakresie wyrobów medycznych, rozwiązań cyfrowych w zdrowiu. Utworzony projekt będzie szansą na współpracę polskich naukowców i badaczy z globalnym firmami w zakresie biotechnologii i innowacji. Dalszy rozwój Hubu zmierzać będzie w kierunku utworzenia Polskiej Doliny Medycznej na wzór europejskich rozwiązań.

- Powołanie Warsaw Healthcare Innovation Hub to zupełnie nowe podejście do rozwoju opieki zdrowotnej w Polsce. Jest to połączenie technologii i ludzkiej pomysłowości, którego rezultatem będą innowacje służące nam wszystkim. Aspiracją Microsoft jest wspieranie rozwoju Polskiej Doliny Cyfrowej, a cyfrowa transformacja sektora, będąc jednym z jej kluczowych filarów, przyniesie korzyści nie tylko wybranym, ale wszystkim uczestnikom systemu ochrony zdrowia w kraju - wyjaśnia dr Mark Loughran, dyrektor generalny Microsoft w Polsce.

-Roche Polska w ciągu ostatnich 6 lat zainwestował w Polsce blisko 4 mld zł. Co roku zwiększamy skalę inwestycji, które w 2020 r. osiągnęły ponad 1 mld zł. Stale zwiększamy również liczbę badań klinicznych w Polsce, tylko w 2019 r. prawie 1100 pacjentów zyskało dostęp do najnowocześniejszych terapii. Wraz z Centrum Onkologii w Warszawie otworzyliśmy pierwszy w Polsce ośrodek badań wczesnych faz. To elementy ekosystemu, który staramy się współtworzyć, aby dać impuls do dalszego dynamicznego wzrost działalności innowacyjnej prowadzonej w Polsce. Wierzymy, że Warsaw Health Innovation Hub będzie kolejnym ważnym elementem, promującym najbardziej innowacyjne aktywności i proinnowacyjne zmiany w systemie ochrony zdrowia, a finalnie wpłynie na poprawę jakości życia polskich pacjentów mówi - Irma Veberič, General Manager Roche Polska.

Kolejnym krokiem w rozwoju WHIH będzie pierwsze spotkanie Rady WHIH, którą powołuję Prezes ABM. Rada WHIH ma charakter opiniodawczo-doradczy, spotyka się na regularnych posiedzeniach i ustala najważniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania WHIH. Na pierwszym posiedzeniu Rady zostaną opracowane i przyjęte priorytety w ramach których będą realizowane projekty przygotowywane przez Partnerów Strategicznych WHIH.

 

 

Opcje strony