Warsaw Health Innovation Hub

https://whih.abm.gov.pl/whi/raport/-whih20212023/2441,Raport-WHIH-2021-2023.html
18.06.2024, 22:56

Raport WHIH 2021-2023

Raport 2021-2023 podsumowuje efekty działania Warsaw Health Innovation Hub (WHIH) w pierwszych latach funkcjonowania platformy. Dokument przedstawia inicjatywę WHIH, kluczowe projekty Partnerów WHIH, autorskie programy realizowane we współpracy z Partnerami, a także plany rozwoju na 2024 rok. Raport stanowi obraz dotychczasowego wkładu WHIH w kształtowanie dynamicznego ekosystemu innowacji medycznych w Polsce, mającego na celu zaspokajanie potrzeb pacjentów, poprawę opieki zdrowotnej i przyspieszenie rozwoju sektora biomedycznego.

 

 

Opcje strony