Warsaw Health Innovation Hub

https://whih.abm.gov.pl/whi/aktualnosci-1/2075,Spotkanie-Inauguracyjne-Programu-Platformy-Mentoringowej-WHIH.html
2023-10-05, 00:39

Spotkanie Inauguracyjne Programu Platformy Mentoringowej WHIH

18 kwietnia w Warszawie odbyło się spotkanie inaugurujące Program Platformy Mentoringowej Warsaw Health Innovation Hub (WHIH), w którym udział wzięli laureaci i mentorzy. Spotkanie otworzył dr Rafał Staszewski, zastępca prezesa ds. finansowania badań Agencji Badań Medycznych.

Wykład inauguracyjny zatytułowany „Przemysł i Strona Akademicka. Potrzeby, inspiracje, współpraca” wygłosił prof. dr hab. Tomasz Grabowski z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Kolejnym etapem spotkania była sesja wykładowo-warsztatowa dotycząca istoty mentoringu oraz skutecznego mentoringu w praktyce.

 

Celem programu mentoringu jest wsparcie akademickich zespołów badawczych w wypracowaniu najlepszej ścieżki rozwoju zaproponowanego innowacyjnego rozwiązania. Wsparcia zarówno w obszarze biznesowym jak i w obszarach ekspertyz technologicznych, klinicznych i regulacyjnych udzielą mentorzy I edycji programu - eksperci reprezentujący Partnerów WHIH.

 

Poniżej przedstawiamy listę 10 zwycięskich projektów prowadzonych przez akademickie zespoły badawcze, które wezmą udział w I edycji programu mentoringowego WHIH:

 • 2 projekty z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Test diagnostyczny dla niskozróżnicowanego nowotworu jajnika oparty o markery miRNA oraz Nowy preparat biologiczny do leczenia chorób zapalnych dolnych dróg oddechowych)
 • 1 projekt z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (Sygnatura radiogenomiczna do predykcji odpowiedzi biologicznej na radioterapię)
 • 1 projekt z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (Zastosowanie substancji czynnych ekstraktu Cochlospermum angolense w leczeniu raka wątrobowokomórkowego)
 • 2 projekty z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Ring gazometryczny oraz Zastosowanie ekstraktu z Wiesiołka dziwnego w żywności funkcjonalnej)
 • 1 projekt ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (System do hodowli i namnażania komórek pobranych od pacjenta - autologicznych fibroblastów - na nośniku membranowym, przeznaczony do zabiegów regeneracji tkankowej w obszarze jamy ustnej i twarzoczaszki)
 • 1 projekt z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (Opracowanie wyrobu medycznego na bazie ekstraktu z fermentowanego pyłku kwiatowego do wspomagania leczenia atopowego zapalenia skóry)
 • 1 projekt z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Biofunkcjonalne, gatunkowo specyficzne wzmacniacze do żywienia noworodków o specjalnych potrzebach żywieniowych)
 • 1 projekt z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (Stworzenie systemu wielonarządowej komunikacji typu organ-on-a-chip z zastosowaniem technik mikroprzepływowych do modelowania i badania interakcji pomiędzy mikrobiotą jelitową, barierą krew-mózg oraz mózgiem w procesach neurodegeneracji)

Mentorami I edycji programu mentoringowego są eksperci reprezentujący Partnerów WHIH, tj.:

 

 • Adamed Pharma S.A.
 • Astra Zeneca Pharma Poland Sp. z o.o.
 • EIT Health
 • IQVIA Commercial Sp. z o.o.
 • Merck Sp. z o.o.
 • Philips Polska Sp. z o.o.
 • Pure Biologics S.A.
 • Siemens Healthcare Sp. z o.o.
 • Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Opcje strony